ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym

Firma ANTEX II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0249/23-00. Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wykonania nasypów, poprzez zakup środków trwałych pozwalających na […]

Read more

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej. Planowane efekty: Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość Projektu: 5 926 125,30 PLN Wkład EFRR: 2 256 79,22 PLN

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/0625/22 z dnia 18.01.2023

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na budowę elektrowni słonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy do 2MW. Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 253, 254 w miejscowości Łaszczówka-Kolonia. Termin […]

Read more
Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Spółka ANTEX II informuje, iż zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Efektem jest nowa oferta spółki: Innowacyjna metoda w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału na terenie budowy– kruszenie oraz ponowne wbudowanie […]

Read more
konferencja prasowa

konferencja prasowa

W dniu 9 lutego 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, na której Spółka zaprezentowała swoją innowacyjną technologię oczyszczania tłucznia oraz humusu z rozbiórki na miejscu budowy i wykorzystanie ich ponownie do nowej zabudowy infrastruktury kolejowej. Podkreślono, iż projekt został zrealizowany w ramach funduszy norweskich. Zaprezentowane zostały cele i korzyści wynikające z bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Norwegię nowym […]

Read more
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

       Zarząd ANTEX II Sp. z o.o. zaprasza na konferencję prasową, na której zostanie zaprezentowany projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z funduszy norweskich. Konferencja odbędzie się 9 lutego 2022 roku o godz. 10.00, w holu budynku spółki przy ul. Kolejowej 38 w Lubyczy Królewskiej. 

Read more
Zakończenie zakupów sprzętowych w projekcie

Zakończenie zakupów sprzętowych w projekcie

22.11.2021 ANTEX II Sp. z o.o. otrzymała ostatnią dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Tym samym rozpoczyna wdrażanie nowoczesnej usługi: innowacyjną metodę w zakresie rozbiórki układów torowych […]

Read more
Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Informujemy, iż 14 października 2021 roku w wyniku postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20 Spółka ANTEX II podpisała umowę z KOMATSU POLAND Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do wdrożenia innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy […]

Read more
Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1)  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 252 ust. 1  ustawy. Dotyczy: „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech […]

Read more
Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Dotyczy:  „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty […]

Read more
1 2 5

Enter your keyword