ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Dotyczy:  „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.nr postępowania:   3.2021.NORW.0014/20

Zamawiający: Antex II Sp. z o.o. z siedzibą Lubycza Królewska, ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska, zwaną dalej ,,Zamawiający’’ na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w/w  postępowaniu zostały złożone poniższe oferty.

Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena brutto oraz oferowane pozostałe parametry
1KOMATSU POLAND SP. Z O. O.   05-830 KAJETANY   ALEJA KATOWICKA 113CW części nr 1 postępowania 4 291 751,67 zł Pojemność silnika: powyżej 8 litrów; Termin dostawy:  do 1 miesiąca włącznie   w części nr 2 postępowania: 4.236.710,40 zł Czas cyklu podnoszenia poniżej 11 sekund termin dostawy: powyżej 1 do 2 miesięcy włącznie

Enter your keyword