ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

konferencja prasowa

konferencja prasowa

konferencja prasowa

W dniu 9 lutego 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, na której Spółka zaprezentowała swoją innowacyjną technologię oczyszczania tłucznia oraz humusu z rozbiórki na miejscu budowy i wykorzystanie ich ponownie do nowej zabudowy infrastruktury kolejowej. Podkreślono, iż projekt został zrealizowany w ramach funduszy norweskich. Zaprezentowane zostały cele i korzyści wynikające z bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej po 2003 r.

 Relacje z przebiegu konferencji prasowej można przeczytać w Tygodniku Zamojskim oraz Kronice Tygodnia (zarówno w wydaniu papierowym jak i internetowym).

Enter your keyword