ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym

Firma ANTEX II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0249/23-00.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wykonania nasypów, poprzez zakup środków trwałych pozwalających na rozpoczęcie procesu technologicznego i świadczenie znacząco ulepszonej usługi wykonania nasypów w budownictwie liniowym. Inwestycja będzie obejmować zakup niezbędnego wyposażenia:

 • ciągnik – 7 szt.
 • odbiornik ruchomy GNSS ze stacją bazową – 1 szt.
 • system do skanowania – 1 szt.
 • przyczepa transportowa do ciągnika – 5 szt.
 • siewnik do ciągnika – 1 szt.
 • recykler do ciągnika – 1 szt.
 • system autopilot do ciągnika – 7 szt.
 • spycharka gąsienicowa – 1 szt.
 • koparka gąsienicowa – 1 szt.
 • system automatycznego sterowania 3D do spycharki – 1 szt.
 • system automatycznego sterowania 3D do koparki – 1 szt.

Z usługi świadczonej przez ANTEX II Sp. z o. o. skorzystają m.in. organy publiczne oraz prywatne, na rzecz których beneficjent będzie wykonywał usługi będące wynikiem projektu. Z nowoczesnych rozwiązań będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej, opracowanej na zlecenie ANTEX II sp. z o.o. nowatorskiej technologii wykonywania nasypów i dzięki temu wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej usługi z zakresu drogownictwa liniowego, co doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności średniego przedsiębiorstwa.

Efektem rynkowym realizacji projektu będzie dywersyfikacja oferty, wzrost innowacyjności, wzrost skali działalności, wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym, efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów na B+R oraz wzrost rentowności.

Efektem realizacji projektu będzie znacząco ulepszona usługa świadczona z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Wartość projektu: 14 746 400,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 847 840,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Enter your keyword