ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

W 2019 roku w wyniku realizacji Projektu współfinansowanego ze środków europejskich firma Antex II Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję

farma fotowoltaniczna

w miejscowości Lubycza Królewska

Cel główny Projektu:
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej

Ekologiczne zalety fotowoltaiki:

  • energia słoneczna jest odnawialna i zrównoważona nie może jej zabraknąć, daje możliwość zaspokojenia potrzeb współczesności bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń,

  • czyste źródło energii – instalacja nie emituje zanieczyszczeń

  • ciche prąd ze słońca wytwarzany jest bezgłośnie, wytwarzanie energii z paliw kopalnych i innych odnawialnych źródeł jak turbiny wiatrowe może być hałaśliwe, w związku z tym fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów miejskich i zastosowań mieszkaniowych,

  • dostępność czystej energii światło słoneczne jest dostępne w każdym miejscu na kuli ziemskiej i może być łatwo wykorzystane w ciągu dnia, dzięki temu praktycznie każdy ma możliwość pozyskiwania prądu ze słońca.