ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/0625/22 z dnia 18.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/0625/22 z dnia 18.01.2023

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na budowę elektrowni słonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy do 2MW.

Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 253, 254 w miejscowości Łaszczówka-Kolonia.

Termin składania ofert: 01.02.2023

 Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142982

Do pobrania (Projekt budowlany – fotowoltaika Łaszczówka -Kolonia) plik zabezpieczony hasłem. Hasło do piku zostanie przesłane po przesłaniu wniosku o udostępnienie projektu budowlanego na adres inwestycje@antex.org.pl

Enter your keyword