ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wykończeniowych stanowi jeden z pierwszych i podstawowych przedmiotów działalności ANTEX-u. Świadczy o tym znaczny rozwój jaki firma poczyniła w tym zakresie począwszy od samych początków do dnia dzisiejszego. Sprzedaż ta obejmuje zaspokajanie rynku lokalnego w takie środki jak: pustaki, cement, wapno, farby, lakiery, stal zbrojeniowa i profilowana, materiały wykończeniowe i sanitarne, artykuły elektryczne i instalacyjne.
Obecnie głównym punktem handlowym jest sklep w Lubyczy królewskiej, przy ul. Dolnej oraz baza materiałowa na ul. Leśnej. Powyższe ośrodki gwarantują, że z powodzeniem zaspokajamy potrzeby naszych klientów z zakresu zakupów, narzędzi, farb, lakierów, materiałów wykończeniowych, armatury sanitarnej oraz innych wyrobów metalowych.
Dobra współpraca z kontrahentami oraz rozwinięta sieć dystrybucji sprawiają, że można u nas nabyć niemal wszystko, co dotyczy prac budowlanych i wykończeniowych.
Sprzedaż kruszyw mineralnych i opału jest kolejnym przedmiotem działalności firmy ANTEX. W realizacji tego typu usług ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: własne środki transportu, dobrze usytuowana własna baza materiałowa oraz dobra współpraca z wieloma kopalniami kruszyw mineralnych i dealerami węgla kamiennego.
Sprzedaż ta obejmuje zaopatrywanie klientów w takie materiały jak:
  • kruszywa mineralne wapniowe, bazaltowe i dolomitowe różnych frakcji;
  • piaski, żwiry;
  • węgiel kamienny, brunatny oraz koks;
Mimo że, sprzedaż opału jest jedną z działalności wiodących traktujemy ją jako przedsięwzięcie o charakterze lokalnym skierowanym do indywidualnych odbiorców oraz pobliskich placówek powiatowych i samorządowych. Szersze znaczenie ma sprzedaż kruszyw, która obejmuje większy rynek, w związku z którym naszym priorytetem jest zakup i dostawa kruszyw różnego rodzaju na terenie całego kraju.
Rozwijając swoją działalność w tym zakresie możemy się poszczycić faktem, iż niejednokrotnie firma ANTEX była głównym dostawcą kruszyw mineralnych do wielu Państwowych i prywatnych zakładów przeróbczych. Warty podkreślenia jest fakt, że Nasza firma ze względu na posiadany potencjał z powodzeniem realizowała różnego typu zamówienia o charakterze publicznym, których przedmiotem była dostawa kruszyw mineralnych lub opału. Wykonując te zadania udowodniliśmy że nie jest to dla Nas temat trudny.
Naszym celem jest nie tylko zaspokajanie odbiorców lokalnych w kruszywa mineralne i opał, ale przede wszystkim realizacja poważnych zamówień związanych z zakupem surowca oraz jego transportem.

Enter your keyword