ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Kompleksowe wykonanie robót drogowych przy budowie drogi dwujezdniowej klasy GP o kat. ruchu KR5 Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie Zakres robót obejmował: Budowa nasypów, wykonanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej,wykonanie dróg serwisowych w nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie proekologicznych rowów trawiastych szczelnych w […]

Read more
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie Zakres robót obejmował: Wykonanie ramp pod przejścia dla zwierząt (kubatura 120.171,00 m3), wykonanie warstw gruntu nieprzepuszczalnego przy posadowieniu bezpośrednim obiektów, wykonanie nawierzchni z humusu o miąższości 1 m na płycie obiektów o łącznej pow. 2,4 ha. Termin: VII […]

Read more
Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Wzmocnienie posadowienia nasypów przez zastosowanietechnologii- klasyczna wymiana gruntów, półmaterac geosyntetyczny (geosiatka 230 kN, geowłóknina o gr. 500 gr/m2, kruszywo naturalne 0/63), wzmocnienie skarp nasypów o pochyleniu 0,9:1 z zastosowaniem zbrojenia skarp siatką stalową, geotosiatką 72 kN oraz matą biodegradowalną,

Read more

Enter your keyword