ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Aktualności

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym

Firma ANTEX II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0249/23-00. Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wykonania nasypów, poprzez zakup środków trwałych pozwalających na […]

Read more

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej. Planowane efekty: Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość Projektu: 5 926 125,30 PLN Wkład EFRR: 2 256 79,22 PLN

Read more

Enter your keyword