ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Wdrożenie innowacyjnej technologii

Wdrożenie innowacyjnej technologii

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Spółka ANTEX II informuje, iż zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Efektem jest nowa oferta spółki: Innowacyjna metoda w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału na terenie budowy– kruszenie oraz ponowne wbudowanie […]

Read more
konferencja prasowa

konferencja prasowa

W dniu 9 lutego 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, na której Spółka zaprezentowała swoją innowacyjną technologię oczyszczania tłucznia oraz humusu z rozbiórki na miejscu budowy i wykorzystanie ich ponownie do nowej zabudowy infrastruktury kolejowej. Podkreślono, iż projekt został zrealizowany w ramach funduszy norweskich. Zaprezentowane zostały cele i korzyści wynikające z bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Norwegię nowym […]

Read more
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

       Zarząd ANTEX II Sp. z o.o. zaprasza na konferencję prasową, na której zostanie zaprezentowany projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z funduszy norweskich. Konferencja odbędzie się 9 lutego 2022 roku o godz. 10.00, w holu budynku spółki przy ul. Kolejowej 38 w Lubyczy Królewskiej. 

Read more
Zakończenie zakupów sprzętowych w projekcie

Zakończenie zakupów sprzętowych w projekcie

22.11.2021 ANTEX II Sp. z o.o. otrzymała ostatnią dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Tym samym rozpoczyna wdrażanie nowoczesnej usługi: innowacyjną metodę w zakresie rozbiórki układów torowych […]

Read more
Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Informujemy, iż 14 października 2021 roku w wyniku postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20 Spółka ANTEX II podpisała umowę z KOMATSU POLAND Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do wdrożenia innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy […]

Read more
Spotkanie informacyjne dla Parterów biznesowych

Spotkanie informacyjne dla Parterów biznesowych

W ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 21 września 2021 roku ANTEX II Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie informacyjne dla Parterów biznesowych. Podczas spotkania zaprezentowano cele i obszary tematyczne Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na […]

Read more
Przetarg nieograniczony w ramach realizacji projektu

Przetarg nieograniczony w ramach realizacji projektu

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP” na Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Nr postępowania: 3.2021.NORW.0014/20

Read more
Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informujemy, iż w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu: „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021,ANTEX II Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:„Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’ UMOWA NR: NORW.19.01.01-06-0014/20-00 INNOWACJA W OCZYSZCZANIU TŁUCZNIA; MNIEJ ODPADÓW – Projekt dotyczy wdrożenia wyników […]

Read more

Enter your keyword