ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Oczyszczanie materiałów z rozbiórki „in situ”- nowa oferta ANTEX II

Spółka ANTEX II informuje, iż zakończyła realizację projektu pn.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Efektem jest nowa oferta spółki:

Innowacyjna metoda w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału na terenie budowy– kruszenie oraz ponowne wbudowanie rozbiórkowego materiału, bez konieczności transportu i utylizacji odpadów poza terenem budowy za pomocą Mobilnego Zestawu Czyszczącego (3 koparek, 2 łyżek przesiewających, 1 łyżki kruszącej oraz 3 wodzideł).
Sprawnie i szybko oczyszczamy tłuczeń torowy oraz humus z remontowanych budów na miejscu budowy. Dzięki wykorzystaniu łyżek przesiewających i łyżki kruszącej oczyszczony materiał zostaje ponownie wykorzystany.

Enter your keyword