ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Inne

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Inwestor/Zlecający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu Zakres robót : Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych wraz z infrastrukturą,obejmującego wykonanie: niecki kwatery składowiska uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych niecki drenaż odcieków rowu odwadniającego instalacji odgazowującej sieci AKPiA (w wykonywanym zakresie) drogi zjazdowej do kwatery wraz […]

Read more
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Inwestor/Zlecający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Zakres robót obejmował:  Przeprowadzenie rozminowania terenu, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego. Termin:  15.09.2011-15.12.2011Łączna wartość robót:  ok 14 000 […]

Read more
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Kompleksowe wykonanie robót drogowych przy budowie drogi dwujezdniowej klasy GP o kat. ruchu KR5 Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie Zakres robót obejmował: Budowa nasypów, wykonanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej,wykonanie dróg serwisowych w nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie proekologicznych rowów trawiastych szczelnych w […]

Read more
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie

Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie

Inwestor/Zlecający: GMINA KRAŚNICZYN Zakres robót obejmował: Budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody – 21,26 ha, usunięcie drzew i zakrzaczeń, Roboty ziemne o łącznej kubaturze wykopów- 88 258 m3, wykonanie rowów opaskowych i denny zbiornika, wykonanie zapory zbiornika, wykonanie budowli upustowej oraz budowli przelewowej, ułożenie maty bentonitowej – w ilości 2 322,90 m2, osadzenie znaków […]

Read more
1 2

Enter your keyword