ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.

Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”. Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”. Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”. Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.

Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Innowacyjna metoda
w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału „in situ”

Oferujemy innowacyjną usługę oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.
Kruszenie oraz ponowne wbudowanie, bez konieczności transportu rozbiórkowego materiału i utylizacji odpadów poza terenem budowy za pomocą Mobilnego Zestawu Czyszczącego (3 koparek, 2 łyżek przesiewających, 1 łyżki kruszącej oraz 3 wodzideł).
Sprawnie i szybko oczyszczamy tłuczeń torowy oraz humus z remontowanych budów na miejscu budowy. Dzięki wykorzystaniu łyżek przesiewających i łyżki kruszącej oczyszczony materiał zostaje ponownie wykorzystany.
Nowa usługa została wdrożona dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Projekt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej”.
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth
Wartość projektu ogółem: 8 241 369.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 6 700 300.00 PLN
Dofinansowanie : 4 020 180.00 PLN
Poziom dofinansowania: 60.00%
Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem:
www.norwaygrants.org
Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

Wozidła podczas pracy na budowie Czyżew – Białystok

Koparki podczas pracy na budowie Czyżew – Białystok

Zdjęcia łyżek kruszących

Jastrzębie i Duninów

Enter your keyword