ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1)  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 252 ust. 1  ustawy.

Dotyczy: „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy.

Najkorzystniejsze oferty otrzymały największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, co przedstawia poniższa tabela:

Część I

Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyLiczba punktów w kryterium Cena bruttoLiczba punktów w kryterium Parametry techniczne- pojemność silnikaLiczba punktów w kryterium Termin dostawyŁączna liczba punktów
1KOMATSU     POLAND SP. Z O. O. 05-830 KAJETANY ALEJA      KATOWICKA 113C  60,00  30,00  10,00  100,00

Część II

Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyLiczba punktów w kryterium Cena bruttoLiczba punktów w kryterium Parametry techniczne-czas cyklu podnoszeniaLiczba punktów w kryterium Termin dostawyŁączna liczba punktów
1KOMATSU     POLAND SP. Z O. O. 05-830 KAJETANY ALEJA      KATOWICKA 113C  60,00  30,00  5,00  95,00

Enter your keyword