ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Monthly Archives: październik 2021

Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Umowa na dostawę sprzętu w ramach realizowanego projektu

Informujemy, iż 14 października 2021 roku w wyniku postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20 Spółka ANTEX II podpisała umowę z KOMATSU POLAND Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do wdrożenia innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy […]

Read more
Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Wynik postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1)  ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 252 ust. 1  ustawy. Dotyczy: „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech […]

Read more
Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 3.2021.NORW.0014/20,

Dotyczy:  „Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty […]

Read more

Enter your keyword