ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Antex oferuje
kompleksowa obsługa dużych inwestycji budowlanych,
Antex oferuje
usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym
Antex oferuje
sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wykończeniowych, sprzedaż kruszyw mineralnych i opału, skup złomu
Kopalnia piasku
Kopalnia prowadzi wydobycie systemem odkrywkowym ścianowym przy użyciu koparki gąsienicowej.
Paliwa
Sprzedaż hurtowa paliw
Previous
Next

Transport i spedycja

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

O Nas

ANTEX jest prężnie rozwijającą się firmą działającą w sektorze budownictwa drogowego i hydrotechnicznego. Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu transportu i spedycji materiałów sypkich oraz wynajmu maszyn budowlanych. Ponadto prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Ostanie inwestycje

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Inwestor/Zlecający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Zakres robót obejmował:  Przeprowadzenie rozminowania terenu, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT,

Projekty

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej. Planowane efekty: – Wejście w nowe dziedziny działalności przez Wnioskodawcę, a przez to pozyskanie nowych źródeł przychodów – Zwiększenie potencjału technicznego oraz