Transport i spedycja

Transport i spedycja

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie funkcjonuje na rynku do dnia dzisiejszego. Tabor jest sukcesywnie unowocześniany, a liczba aut z roku na rok ulega zwiększeniu. Ponadto dobrze rozwinięty dział spedycji, wsparty grupą doświadczonych pracowników gwarantuje, że każde powierzone nam zadanie jest realizowane solidnie i terminowo.

Read More
Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Realizacja inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i melioracyjnego jest jedną z głównych  dziedzin, której poświęcamy szczególną uwagę. Wykwalifikowana kadra oraz bogaty park maszynowy sprawiają, że możemy z powodzeniem uczestniczyć w dużych przedsięwzięciach z zakresu budowy dróg, autostrad oraz zbiorników wodnych. Prowadzimy inwestycje budowlane w charakterze generalnego wykonawcy oraz realizujemy zadania w ramach współpracy z największymi […]

Read More
Rekultywacja terenów wysypiskowych

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Istotą rekultywacji terenów wysypiskowych jest stworzenie odpowiednich warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku walorów użytkowych i krajobrazowych. W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu […]

Read More
105

ZAKOŃCZONYCH PROJEKTÓW

600

ODDANYCH DRÓG

14

LAT NA RYNKU

Jak pracujemy ?

Kim Jesteśmy ?

ANTEX jest prężnie rozwijającą się firmą działającą w sektorze budownictwa drogowego i hydrotechnicznego. Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu transportu i spedycji materiałów sypkich oraz wynajmu maszyn budowlanych. Ponadto prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Nasze realizacje

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie Zakres robót obejmował: Wykonanie ramp pod przejścia dla zwierząt (kubatura 120.171,00 m3), wykonanie warstw gruntu nieprzepuszczalnego przy posadowieniu bezpośrednim obiektów, wykonanie nawierzchni z
Read more
Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Wzmocnienie posadowienia nasypów przez zastosowanietechnologii- klasyczna wymiana gruntów, półmaterac geosyntetyczny (geosiatka 230 kN, geowłóknina o gr. 500 gr/m2, kruszywo naturalne 0/63), wzmocnienie skarp nasypów o pochyleniu 0,9:1 z zastosowaniem zbrojenia skarp siatką stalową, geotosiatką 72 kN oraz matą biodegradowalną,
Read more
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Inwestor/Zlecający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Zakres robót obejmował:  Przeprowadzenie rozminowania terenu, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu,
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie Zakres robót obejmował: Wykonanie ramp pod przejścia dla zwierząt (kubatura 120.171,00 m3), wykonanie warstw gruntu nieprzepuszczalnego przy posadowieniu bezpośrednim obiektów, wykonanie nawierzchni z
Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Wzmocnienie posadowienia nasypów przez zastosowanietechnologii- klasyczna wymiana gruntów, półmaterac geosyntetyczny (geosiatka 230 kN, geowłóknina o gr. 500 gr/m2, kruszywo naturalne 0/63), wzmocnienie skarp nasypów o pochyleniu 0,9:1 z zastosowaniem zbrojenia skarp siatką stalową, geotosiatką 72 kN oraz matą biodegradowalną,
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie – płyta północna

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie – płyta północna

Przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz nawierzchni z kruszywa

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej. Planowane efekty: - Wejście w nowe dziedziny działalności przez Wnioskodawcę, a przez to pozyskanie nowych źródeł przychodów - Zwiększenie potencjału technicznego oraz zasobów kadrowych - Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii. - Pozytywny wpływ ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość Projektu: 4 662 747, 26 PLN Wkład EFRR: 1 633 930, 84 PLN

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań inwestycyjnych pozwalających na wprowadzenie nowoczesnej, innowacyjnej usługi z zakresu budownictwa drogowego do oferty firmy ANTEX II Sp. z o.o. Planowane efekty: Wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o. Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki Zwiększenie współpracy między podmiotami w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie usługi w modelu "zaprojektuj i wybuduj" wykorzystującej technologię BIM. Wzrost zatrudnienia w firmie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu. Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość Projektu: 14 347 089.00 PLN Wkład EFRR: 6 998 580.00 PLN

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.

Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju.

Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Wzrost konkurencyjności ANTEX II Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia prac B+R

Cel projektu: Celem głównym jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami w procesie stabilizacji gruntu w charakterze gwaranta rozłożenia stabilizacji na wysokim poziomie dokładności.

Wzrost konkurencyjności ANTEX II Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia prac B+R