ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Antex oferuje
kompleksowa obsługa dużych inwestycji budowlanych,
Antex oferuje
usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym
Antex oferuje
sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wykończeniowych, sprzedaż kruszyw mineralnych i opału, skup złomu
Kopalnia piasku
Kopalnia prowadzi wydobycie systemem odkrywkowym ścianowym przy użyciu koparki gąsienicowej.
Paliwa
Sprzedaż hurtowa paliw
Previous slide
Next slide

Transport i spedycja

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie

O Nas

ANTEX jest prężnie rozwijającą się firmą działającą w sektorze budownictwa drogowego i hydrotechnicznego. Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu transportu i spedycji materiałów sypkich oraz wynajmu maszyn budowlanych. Ponadto prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, wykończeniowych, kruszyw mineralnych oraz opału.

Ostanie inwestycje

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Inwestor/Zlecający: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie Zakres robót obejmował:  Przeprowadzenie rozminowania terenu, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT,

Projekty

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym

Firma ANTEX II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania nasypów w budownictwie liniowym”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0249/23-00.

Wzrost konkurencyjności ANTEX II Sp. z o. o. w wyniku wdrożenia prac B+R

Cel projektu: Celem głównym jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami w procesie stabilizacji gruntu w charakterze gwaranta rozłożenia stabilizacji na wysokim poziomie dokładności.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w Antex II Sp. z o.o.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań inwestycyjnych pozwalających na wprowadzenie nowoczesnej, innowacyjnej usługi z zakresu budownictwa drogowego do oferty firmy ANTEX II Sp. z o.o.