ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Planowane efekty:

  • Wejście w nowe dziedziny działalności przez Wnioskodawcę, a przez to pozyskanie nowych źródeł przychodów
  • Zwiększenie potencjału technicznego oraz zasobów kadrowych
  • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii.
  • Pozytywny wpływ ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu: 5 926 125,30 PLN

Wkład EFRR: 2 256 79,22 PLN

Enter your keyword