ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Monthly Archives: marzec 2023

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW

Budowa farmy fotowoltaicznej „Łaszczówka-Kolonia II” o mocy do 2MW Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej. Planowane efekty: Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość Projektu: 5 926 125,30 PLN Wkład EFRR: 2 256 79,22 PLN

Read more

Enter your keyword