ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Wyjaśnienia treści SWZ 16.08

Wyjaśnienia treści SWZ 16.08

Wyjaśnienia treści SWZ 16.08

„Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.– nr postępowania: 1.2021.NORW.0014/20

Enter your keyword