ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka

Inwestor/Zlecajacy: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

Zakres robót obejmował:
Roboty pomiarowe, karczowanie pni, wykonanie korytana gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, przepusty i zjazdy, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, podbudowy
tłuczniowej, roboty ziemne (wykopy i nasypy)- 7580  m3, plantowanie, wykonanie rowów i
poboczy.

Termin: 02.08.2011-20.12.2011,
Łączna wartość robót:  ok 1 500 000 zł

Enter your keyword