ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz

Inwestor/Zlecajacy: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

Zakres robót obejmował:
Roboty ziemne 14193,00 m3, zjazdy, przepusty, wyrównanie, wykonanie dolnej warstwa
podbudowy z tłucznia gr. 20 cm, oraz górnej w-wy podbudowy gr. 10 cm, wykonanie
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr.5 cm, plantowanie skarp,
oznakowanie dróg.

Termin: 02.08.2011-20.12.2011,
Łączna wartość robót:  ok 4 000 000 zł.

Enter your keyword