ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Nowy Breń – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki

Nowy Breń – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki

Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Zlecający: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Zakres robót obejmował:
Wykonanie robót hydrotechnicznych polegających na m.in. przebudowie wałów
przeciwpowodziowych na dł. 2,483 km, remoncie i przebudowie  śluzy, zabudowie wyrwy,

Termin: IX 2009-II 2010
Łączna wartośćrobót:  ok 700 000 zł

Enter your keyword