ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa zbiornika wodnego w Józefowie „Józefów II”

Budowa zbiornika wodnego w Józefowie „Józefów II”

Inwestor/Zlecajacy: Gmina Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie

Zakres robót obejmował:
Zdjęcie nakładu piasku z terenu przeznaczonego pod zbiornik w ilości 103,7 m3 wykopu, wykonanie czaszy zbiornika o powierzchni lustra wody 2,28 ha i kubaturze robót 18,9 tys. m3, wykonanie ziemnego kanału doprowadzającego wodę dł. 30 , kładki żelbetowej
oraz elementów małej architektury wokół zbiornika.

Termin: 12.07.2010-29.11.2010
Łączna wartość robót: ok. 1 000 000 zł

Enter your keyword