ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie

Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie

Inwestor/Zlecający: GMINA KRAŚNICZYN

Zakres robót obejmował:
Budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody – 21,26 ha, usunięcie drzew i zakrzaczeń, Roboty ziemne o łącznej kubaturze wykopów- 88 258 m3, wykonanie rowów opaskowych i denny zbiornika, wykonanie zapory zbiornika, wykonanie budowli upustowej oraz budowli przelewowej, ułożenie maty bentonitowej – w ilości 2 322,90 m2, osadzenie znaków wodnych, łat wodowskazowych na budowli oraz urządzeń kontrolnopomiarowych w przekrojach grobli zbiornika.

Termin: 15.02.2012-15.11.2012,
Wartość: ok 1 200 000,00 zł

Enter your keyword