ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Kompleksowe wykonanie robót drogowych przy budowie drogi dwujezdniowej klasy GP o kat. ruchu KR5

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie

Zakres robót obejmował:
Budowa nasypów, wykonanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej,wykonanie dróg serwisowych w nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie proekologicznych rowów trawiastych szczelnych w konstrukcji opartej na geomembranie.

Termin: V 2011- II 2013
Łączna wartość robót: ok 18 500 000,00 zł

Enter your keyword