ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informujemy, iż w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu:
„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021,
ANTEX II Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

UMOWA NR: NORW.19.01.01-06-0014/20-00

INNOWACJA W OCZYSZCZANIU TŁUCZNIA; MNIEJ ODPADÓW

– Projekt dotyczy wdrożenia wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej.

– Opracowano innowacyjną metodę w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału.

– Projekt przewiduje również szereg celów jakościowych, w szczególności:
1. ekonomicznych (wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej);
2. rynkowych (znaczące ulepszenie świadczonych usług budownictwa kolejowego, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, osiągnięcie przewagi nad innymi podmiotami z branży, pozyskanie nowych klientów);
3. środowiskowych (zmniejszenie emisji CO2 w wyniku ograniczenia zużycia paliwa, minimalizacja odpadów powstałych w wyniku przebudowy linii kolejowych);
4. rozwojowych (zwiększenie zasobów sprzętowych).

– Realizacja inwestycji wiąże się z dokonaniem zakupu Mobilnego Zestawu Czyszczącego (3 koparek, 2 łyżek przesiewających, 1 łyżki kruszącej oraz 3 wodzideł) służącego do oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”, kruszenie oraz ich ponowne wbudowanie, bez konieczności transportu i utylizacji odpadów poza terenem budowy.

NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ O POSTĘPACH WDRAŻANIA PROJEKTU.
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH PLANUJEMY OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ZAKUP W/W SPRZĘTU. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Enter your keyword