Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

Informujemy, iż w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu:
„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021,
ANTEX II Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

UMOWA NR: NORW.19.01.01-06-0014/20-00

INNOWACJA W OCZYSZCZANIU TŁUCZNIA; MNIEJ ODPADÓW

– Projekt dotyczy wdrożenia wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej.

– Opracowano innowacyjną metodę w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału.

– Projekt przewiduje również szereg celów jakościowych, w szczególności:
1. ekonomicznych (wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej);
2. rynkowych (znaczące ulepszenie świadczonych usług budownictwa kolejowego, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, osiągnięcie przewagi nad innymi podmiotami z branży, pozyskanie nowych klientów);
3. środowiskowych (zmniejszenie emisji CO2 w wyniku ograniczenia zużycia paliwa, minimalizacja odpadów powstałych w wyniku przebudowy linii kolejowych);
4. rozwojowych (zwiększenie zasobów sprzętowych).

– Realizacja inwestycji wiąże się z dokonaniem zakupu Mobilnego Zestawu Czyszczącego (3 koparek, 2 łyżek przesiewających, 1 łyżki kruszącej oraz 3 wodzideł) służącego do oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”, kruszenie oraz ich ponowne wbudowanie, bez konieczności transportu i utylizacji odpadów poza terenem budowy.

NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ O POSTĘPACH WDRAŻANIA PROJEKTU.
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH PLANUJEMY OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ZAKUP W/W SPRZĘTU. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Enter your keyword