ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Inwestor/Zlecający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu

Zakres robót :

Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych wraz z infrastrukturą,obejmującego wykonanie:

  • niecki kwatery składowiska
  • uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych niecki
  • drenaż odcieków
  • rowu odwadniającego
  • instalacji odgazowującej
  • sieci AKPiA (w wykonywanym zakresie)
  • drogi zjazdowej do kwatery wraz z platformą wyładowczą

Termin:  02.08.2013 – 20.09.2014
Łączna wartość robót:  ok 8 000 000,00 zł

Enter your keyword