ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie – płyta północna

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie – płyta północna

Inwestor: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść granicznych w Chełmie

Zlecający: ERBUD SA. z siedziba w Wraszawie.

Zakres robót obejmował:
Przygotowanie terenu do badań  archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego.

Termin: IX-XII 2012
Łączna wartośćrobót: ok 4 500 000 zł

Enter your keyword