ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa drogi leśnej w gm. Jarosław

Budowa drogi leśnej w gm. Jarosław

Inwestor/Zlecajacy: NADLEŚNICTWO JAROSŁAW

Zakres robót obejmował:
Roboty pomiarowe, karczowanie pni, wykonanie korytaw raz z profilowaniem i
zagęszczeniem, przepusty, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, podbudowy
tłuczniowej, wykopów (rowy odwadniające), wykonanie 2x powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni emulsja asfaltowa i grysami, plantowanie, oznakowanie.

Termin: 20.06.2011-30.11.2011
Łączna wartość robót: ok 2 200 000 zł

Enter your keyword