ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

Inwestor: GDDKiA Oddział Rzeszów

Zlecający: MSF ENGENHARIA S.A.

Zakres robót obejmował:
Wzmocnienie posadowienia nasypów przez zastosowanietechnologii- klasyczna wymiana gruntów, półmaterac geosyntetyczny (geosiatka 230 kN, geowłóknina o gr. 500 gr/m2, kruszywo naturalne 0/63), wzmocnienie skarp nasypów o pochyleniu 0,9:1 z zastosowaniem zbrojenia skarp siatką stalową, geotosiatką 72 kN oraz matą biodegradowalną, wykonanie wykopów i nasypów.

Termin: VII 2010- XI 2010,
Łączna wartość robót: ok 6 500 000 zł

Enter your keyword