ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław

Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław

Inwestor: GDDKiA Oddział Rzeszów

Zlecający: Doprastav S.A.Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach

Zakres robót:
Przełożenie koryt dopływów rzeki Wisłok, wymiana gruntóworganicznych w starorzeczu
dopływów rzeki Wisłok, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, budowa nasypów (kubatura 940
000,00 m3) oraz wykonanie przeciążenia nasypów.

Termin: kontrakt w realizacji,
Łączna wartość robót: ok 9 000 000 zł

Enter your keyword