ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Przebudowa drogi leśnej, z gruntowej na utwardzoną tłuczniem kamiennym, w Leśnictwie Adamów

Przebudowa drogi leśnej, z gruntowej na utwardzoną tłuczniem kamiennym, w Leśnictwie Adamów

Inwestor/Zlecajacy: Nadleśnictwo Zwierzyniec

Zakres robót obejmował:
Roboty pomiarowe, wycinka, karczowanie pni, zdjecie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów, budowa przepustów,umocnienie rowów prefabrykatami, wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie urzadzeń drogowych i stalowych barier ochronnych.

Termin: 24.06.2010-23.12.2010
Łączna wartość robót: ok. 1 000 000 zł

Enter your keyword