ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacje

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie

Zlecający: Przedsiebiorstwo Inżynieryjne „IMB PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie

Zakres robót obejmował:
Wykonanie ramp pod przejścia dla zwierząt (kubatura 120.171,00 m3), wykonanie warstw gruntu nieprzepuszczalnego przy posadowieniu bezpośrednim obiektów, wykonanie nawierzchni z humusu o miąższości 1 m na płycie obiektów o łącznej pow. 2,4 ha.

Termin: VII 2012- XII 2012
Łączna wartośćrobót: ok 5 500 000 zł

Enter your keyword