ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Istotą rekultywacji terenów wysypiskowych jest stworzenie odpowiednich warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku walorów użytkowych i krajobrazowych. W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Firma ANTEX dzięki wykwalifikowanej kadrze posiadającej stosowne kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, a także dzięki doświadczeniu i umiejętnościom operatorów sprzętu ciężkiego tj. ładowarki, koparki, koparko-ładowarki i spycharki, woziła, może z powodzeniem uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach.
W zakres prac rekultywacyjnych terenów wysypiskowych wchodzą m.in.:
  • prace ziemne związane z kształtowaniem bryły składowanych odpadów,
  • tworzenie warstwy uszczelniającej,
  • wykonanie warstwy drenażowe,
  • układanie warstwy biologicznej (warstwa ziemi, warstwa humusu, warstwa kompostowa)
  • wysiew mieszanek traw i nasadzenia roślinności wysokiej.

Enter your keyword