ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

services

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych

Realizacja inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i melioracyjnego jest jedną z głównych dziedzin, której poświęcamy szczególną uwagę. Wykwalifikowana kadra oraz bogaty park maszynowy sprawiają, że możemy z powodzeniem uczestniczyć w dużych przedsięwzięciach z zakresu budowy dróg, autostrad oraz zbiorników wodnych. Prowadzimy inwestycje budowlane w charakterze generalnego wykonawcy oraz realizujemy zadania w ramach współpracy z największymi liderami w systemie podwykonawstwa. Nabyte umiejętności i specjalistyczna wiedza poparte długoletnim doświadczeniem oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi budowlane na najwyższym poziomie technicznym i organizacyjnym. W wyniku realizacji Projektu współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej firma Antex II Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty nowe usługi:

Czytaj więcej
Transport i spedycja

Transport i spedycja

Transport i Spedycja materiałów sypkich to jeden z podstawowych przedmiotów działalności firmy ANTEX. Własna baza transportowa oraz odpowiednia liczba zestawów samowyładowczych sprawiają, że Nasza firma z powodzeniem i nieprzerwanie funkcjonuje na rynku do dnia dzisiejszego. Tabor jest sukcesywnie unowocześniany, a liczba aut z roku na rok ulega zwiększeniu. Ponadto dobrze rozwinięty dział spedycji, wsparty grupą doświadczonych pracowników gwarantuje, że każde powierzone nam zadanie jest realizowane solidnie i terminowo.

Czytaj więcej
Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Realizacja inwestycji drogowych i melioracyjnych

Realizacja inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i melioracyjnego jest jedną z głównych  dziedzin, której poświęcamy szczególną uwagę. Wykwalifikowana kadra oraz bogaty park maszynowy sprawiają, że możemy z powodzeniem uczestniczyć w dużych przedsięwzięciach z zakresu budowy dróg, autostrad oraz zbiorników wodnych. Prowadzimy inwestycje budowlane w charakterze generalnego wykonawcy oraz realizujemy zadania w ramach współpracy z największymi […]

Czytaj więcej
Rekultywacja terenów wysypiskowych

Rekultywacja terenów wysypiskowych

Istotą rekultywacji terenów wysypiskowych jest stworzenie odpowiednich warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku walorów użytkowych i krajobrazowych. W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu […]

Czytaj więcej
Stabilizacje

Stabilizacje

Usługi w zakresie stabilizacji gruntu to proces polegający na podwyższeniu parametrów gruntu poprzez zastosowanie różnego rodzaju spoiw. Przy użyciu technologii stabilizacji możemy wykonać podbudowę pomocniczą, zasadniczą oraz ulepszone podłoże. Spółka wykonuje: stabilizację cementem, stabilizację wapnem, stabilizację popiołami lotnymi stabilizację spoiwami drogowymi Stabilizacja podłoża znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych, jak i remontu dróg. Metody stabilizacji znajdują […]

Czytaj więcej
Innowacyjna mieszanka drogowa

Innowacyjna mieszanka drogowa

Podbudowy drogowe wykonane innowacyjną mieszanką powstałą w wyniku głębokiego recyklingu nawierzchni  drogowej w technologii asfaltu spienionego. mieszanka podbudowy polega na zastosowaniu mieszanki mineralnej (składającej się z frezowanego materiału warstw bitumicznych, które zawierają asfalt jak i smołę oraz dodanie do niej materiału mineralnego pochodzącego z frezowania warstw podbudowy tłuczniowej lub z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie) oraz dodaniu do […]

Czytaj więcej
Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.

Oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Innowacyjna metoda w zakresie rozbiórki układów torowych i odzysku materiału „in situ” Oferujemy innowacyjną usługę oczyszczania materiałów z rozbiórki „na miejscu”. Kruszenie oraz ponowne wbudowanie, bez konieczności transportu rozbiórkowego materiału i utylizacji odpadów poza terenem budowy za pomocą Mobilnego Zestawu Czyszczącego (3 koparek, 2 […]

Czytaj więcej

Enter your keyword