ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Innowacyjna mieszanka drogowa

Innowacyjna mieszanka drogowa

Innowacyjna mieszanka drogowa

Podbudowy drogowe wykonane innowacyjną mieszanką powstałą w wyniku głębokiego recyklingu nawierzchni  drogowej w technologii asfaltu spienionego.
  • mieszanka podbudowy polega na zastosowaniu mieszanki mineralnej (składającej się z frezowanego materiału warstw bitumicznych, które zawierają asfalt jak i smołę oraz dodanie do niej materiału mineralnego pochodzącego z frezowania warstw podbudowy tłuczniowej lub z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie) oraz dodaniu do niej odpowiedniej ilości asfaltu spienionego. Do mieszanki mineralnej dodaje się również odpowiednie niewielkie ilości wapna, cementu oraz pyłów lotnych.
  • Wskazana technologia umożliwia wykorzystanie w procesie produkcji frezowanego materiału warstw bitumicznych, dzięki czemu możliwe jest ponowne wykorzystanie zniszczonej nawierzchni, w ten sposób minimalizuje się wykorzystanie nowych surowców a ponowne zagospodarowanie odpadów.
  • Wskazana metoda budowy drogi z wykorzystaniem innowacyjnej mieszanki jest alternatywną dla to tradycyjnego podejścia: rozbiórki istniejących, zdegradowanych warstw konstrukcji nawierzchni i ułożenie nowej, wyprodukowanej z dostępnych materiałów budowlanych – w tym przypadku materiały te muszą w 100% nowe, zaś destrukt musi być utylizowany w inny sposób.

Enter your keyword