ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Przetarg nieograniczony w ramach realizacji projektu

Przetarg nieograniczony w ramach realizacji projektu

Przetarg nieograniczony w ramach realizacji projektu

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa PZP” na Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Nr postępowania: 3.2021.NORW.0014/20

Zamawiający: Antex II Sp. z o.o.  informuje, iż na platformie zakupowej eB2B została ogłoszona dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego na Zakup koparek- 3 komplety, dwóch łyżek przesiewowych, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wozideł,  na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Nr postępowania: 3.2021.NORW.0014/20

Pełna dokumentacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/283607/zakup-koparek-3-komplety-dwoch-lyzek-przesiewajacych-jednej-lyzki-kruszacej-oraz-trzech-wozidel-na-potrzeby-projektu-pn-wdrozenie-innowacyjnej-technologii-wtornego-zastosowania-materialow-poprzez-skuteczny-recykling-in-situ-przy-budowie-infrastrukt

Enter your keyword