ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

Realizacja projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu: „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Realizacja projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu: „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Realizacja projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu: „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

22.11.2021 ANTEX II Sp. z o.o. otrzymała ostatnią dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Tym samym rozpoczyna wdrażanie nowoczesnej usługi: innowacyjną metodę w zakresie rozbiórki układów torowych i gospodarowania zebranym materiałem. Wkrótce szczegółowe informacje w zakładce Oferta.

22 listopad 2021


14 października 2021 roku w wyniku postępowania nr 3.2021.NORW.0014/20 Spółka ANTEX II podpisała umowę z KOMATSU POLAND Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do wdrożenia innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Zakupione zostaną trzy komplety koparek, dwie łyżki przesiewające i jedna krusząca oraz trzy wozidła.

14 październik 2021


Antex II Sp. z o.o. informuje, o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.
Szczegółowe informacje w Zakładce Zapytania ofertowe oraz na platformie eB2B.
Postępowanie numer 3.2021.NORW.0014/20.

14 września 2021


Informujemy, iż w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu:
„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021,
ANTEX II Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej’

23 lipca 2021


Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth
Wartość projektu ogółem: 8 241 369.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 6 700 300.00 PLN
Dofinansowanie : 4 020 180.00 PLN
Poziom dofinansowania: 60.00%
Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem:
www.norwaygrants.org
Projekt dofinansowany z budżetu państwa.

23 lipca 2021

Enter your keyword