ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyłonienia wykonawcy na: Budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych w msc. Białobrzegi, Łaszczówka Kolonia, Maćkowice, Żarnow

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyłonienia wykonawcy na: Budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych w msc. Białobrzegi, Łaszczówka Kolonia, Maćkowice, Żarnow

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyłonienia wykonawcy na: Budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych w msc. Białobrzegi, Łaszczówka Kolonia, Maćkowice, Żarnowo Pierwsze
o łącznej mocy 4,737 MW we wschodniej części Polski
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

Podmiot udzielający zamówienia:
ANTEX II Sp. z o.o. z siedzibą w Lubyczy Królewskiej
22-680 Lubycza Królewska, ul. Dolna 1/2
NIP 921-202-97-05, KRS 0000473530

Zapytanie ofertowe z dn. 23.04.2021

Zał nr 1 do ZO – Formularz oferty

Zał nr 2 do ZO – O

Zał nr 3 do ZO – Wykaz robót

Zał nr 4 do ZO -Wykaz osób

nr 5 do ZO – Dokumentacja techniczna

Zał nr 6 do ZO- Wzór Umowy

Enter your keyword