ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cel projektu: Celem głównym jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami w procesie stabilizacji gruntu w charakterze gwaranta rozłożenia stabilizacji na wysokim poziomie dokładności.

Planowane efekty:

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu: 11 532 357.00 PLN

Wkład EFRR: 5 625 540.00 PLN