Wzrost konkurencyjności ANTEX II Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia prac B+R

Cel projektu: Celem głównym jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami w procesie stabilizacji gruntu w charakterze gwaranta rozłożenia stabilizacji na wysokim poziomie dokładności.

Planowane efekty:

  • Wprowadzenie innowacji procesowej w skali międzynarodowej.
  • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej
  • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki
  • Zwiększenie współpracy między podmiotami w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
  • Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej metody stabilizacji gruntu z wykorzystaniem automatycznego sterowania maszynami.
  • Wzrost zatrudnienia w firmie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu: 11 532 357.00 PLN

Wkład EFRR: 5 625 540.00 PLN

Enter your keyword