Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań inwestycyjnych pozwalających na wprowadzenie nowoczesnej, innowacyjnej usługi z zakresu budownictwa drogowego do oferty firmy ANTEX II Sp. z o.o.

Planowane efekty:

  • Wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.
  • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej
  • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki
  • Zwiększenie współpracy między podmiotami w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
  • Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie usługi w modelu „zaprojektuj i wybuduj” wykorzystującej technologię BIM.
  • Wzrost zatrudnienia w firmie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 14 347 089.00 PLN
Wkład EFRR: 6 998 580.00 PLN

Enter your keyword