ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie prac badawczo-rozwojowych, poprzez przeprowadzenie działań inwestycyjnych pozwalających na wprowadzenie nowoczesnej, innowacyjnej usługi z zakresu budownictwa drogowego do oferty firmy ANTEX II Sp. z o.o.

Planowane efekty:

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 14 347 089.00 PLN
Wkład EFRR: 6 998 580.00 PLN