Uruchomienie produkcji innowacyjnej mieszanki drogowej.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju.

Planowane efekty:

  • Podniesienie jakości zaplecza technicznego poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • Wzmocnienie zasobów ludzkich w wyniku utworzenia czterech nowych etatów;
  • Nawiązanie współpracy z jednostką naukową.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 6 223 760,64 PLN
Wkład EFRR: 2 999 980,80 PLN

Enter your keyword