ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie ANTEX II Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych. W wyniku wdrożenia w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie innowacja produktowa w skali kraju.

Planowane efekty:

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 6 223 760,64 PLN
Wkład EFRR: 2 999 980,80 PLN