Stabilizacja

WknYJTHF

Usługi w zakresie stabilizacji gruntu to proces polegający na podwyższeniu parametrów gruntu poprzez zastosowanie różnego rodzaju spoiw.

Przy użyciu technologii stabilizacji możemy wykonać podbudowę pomocniczą, zasadniczą oraz ulepszone podłoże.

Spółka wykonuje:

 • stabilizację cementem,
 • stabilizację wapnem,
 • stabilizację popiołami lotnymi
 • stabilizację spoiwami  drogowymi

Stabilizacja podłoża znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych, jak i remontu dróg.

Metody stabilizacji znajdują zastosowanie przy:

 • wzmocnieniu i ulepszeniu podłoży gruntowych,
 • budowie wszelkiego rodzaju dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, placów manewrowych, parkingów,
 • budowie nasypów,
 • wykonywaniu zasypek obiektów mostowych i przepustów,
 • podbudowie pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych,
 • wzmocnieniu podłoża pod wysypiska i składowiska.
 • wymianie gruntów słabonośnych
 • budowie i przebudowie dróg szynowych
 • wykorzystywaniu gruntów o złej jakości do budowy nasypów lud dolnych podbudów

Aktualnie realizujemy stabilizację in situ z wykorzystaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami.

·         Wprowadzenie automatycznego systemu sterowania typu Autopilot do stabilizacji gruntu pracujących w oparciu o technologię GNSS oraz zaawansowane układy kompensacji przechyłów T3 zapewnia równomierne rozłożenie materiału stabilizującego oraz generuje nowy organizacyjny proces stabilizacji zapewniający ciągłą  i sekwencyjną pracę zespołu maszyn.

Stabilizacja podłoża jest wykonana w sposób jednorodny, równomierny i pozbawiony jakichkolwiek ubytków pomiędzy poszczególnymi pasami przejazdu. Zwiększa to znacząco wytrzymałość podłoża, pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu jakości wykonywanych prac oraz znacząco optymalizuje ich koszty.

Enter your keyword