ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

WknYJTHF

Usługi w zakresie stabilizacji gruntu to proces polegający na podwyższeniu parametrów gruntu poprzez zastosowanie różnego rodzaju spoiw.

Przy użyciu technologii stabilizacji możemy wykonać podbudowę pomocniczą, zasadniczą oraz ulepszone podłoże.

Spółka wykonuje:

Stabilizacja podłoża znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych, jak i remontu dróg.

Metody stabilizacji znajdują zastosowanie przy:

Aktualnie realizujemy stabilizację in situ z wykorzystaniem innowacyjnych technologii automatycznego sterowania maszynami.

·         Wprowadzenie automatycznego systemu sterowania typu Autopilot do stabilizacji gruntu pracujących w oparciu o technologię GNSS oraz zaawansowane układy kompensacji przechyłów T3 zapewnia równomierne rozłożenie materiału stabilizującego oraz generuje nowy organizacyjny proces stabilizacji zapewniający ciągłą  i sekwencyjną pracę zespołu maszyn.

Stabilizacja podłoża jest wykonana w sposób jednorodny, równomierny i pozbawiony jakichkolwiek ubytków pomiędzy poszczególnymi pasami przejazdu. Zwiększa to znacząco wytrzymałość podłoża, pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu jakości wykonywanych prac oraz znacząco optymalizuje ich koszty.