ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy na: Budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych w msc. Białobrzegi, Łaszczówka Kolonia, Maćkowice, Żarnowo Pierwsze o łącznej mocy 4,737 MW we wschodniej części Polski

Zamawiający ANTEX II Sp. z o.o. z siedzibą w Lubyczy Królewskiej (22-680), ul. Dolna 1/2 zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

ARCHIGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Traktorowa 12, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 100 pkt. wg. przyjętych kryteriów.

Enter your keyword