ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: „Zakup koparek – 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wodzideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: „Zakup koparek – 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wodzideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: „Zakup koparek – 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wodzideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: „Zakup koparek – 3 komplety, dwóch łyżek przesiewających, jednej łyżki kruszącej oraz trzech wodzideł’’ – na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej” dofinansowanego ze środków Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. – nr postępowania:   1.2021.NORW.0014/20

Zamawiający: Antex II Sp. z o.o. z siedzibą Lubycza Królewska, ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

UZASADNIENIE

Nie została złożona żadna oferta. W dniu 20 sierpnia 2021 r. została wydana odmowna decyzja na mocy, której E-puap Zamawiającego nie otrzymał statusu podmiotu publicznego. Brak tej funkcjonalności spowodował brak możliwości złożenia oferty, która mogłaby zostać odszyfrowana na mini-portalu UZP.

Enter your keyword