Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Lubycza Królewska.

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Planowane efekty:

  • Wejście w nowe dziedziny działalności przez Wnioskodawcę, a przez to pozyskanie nowych źródeł przychodów
  • Zwiększenie potencjału technicznego oraz zasobów kadrowych
  • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii.
  • Pozytywny wpływ ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 4 662 747, 26 PLN
Wkład EFRR: 1 633 930, 84 PLN

Enter your keyword