ANTEX – obsługa inwestycji budowlanych, usługi transportowe i spedycyjne materiałów sypkich, usługi sprzetem budowlanym

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym słonecznej) w produkcji energii elektrycznej.

Planowane efekty:

Beneficjent: ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 4 662 747, 26 PLN
Wkład EFRR: 1 633 930, 84 PLN